Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Cuộc thi Sáng tạo TTN

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đăng ký thành viên

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Quý vị phải được ít nhất hai thành viên xác thực, khi đó quí vị mời trở thành thành viên của website trường.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.


  TẬP THỂ CB-GV-CNV-HS TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN »ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

  Kế hoạch chủ nhiệm tháng 5/2017

  SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN ...

  Kế hoạch chủ nhiệm tháng 4/2017

  SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN ...

  Kế hoạch thi GVCN giỏi cấp trường (2016-2017)

  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Số: KH-HT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thạnh Trị, ngày 25 tháng 01 năm 2017 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi vòng trường năm học...

  Kế hoạch chủ nhiệm tháng 03/2017

  SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------ ...

  Kế hoạch chủ nhiệm tháng 02/2017

  SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN ...

  Kế hoạch chủ nhiệm tháng 01/2017

  SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN ...

  Kế hoạch chủ nhiệm tháng 12/2016

  SỞ GD & ĐT TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Độc lập -...

  Kế hoạch chủ nhiệm tháng 11/2016

  SỞ GD & ĐT TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

  Kế hoạch chủ nhiệm tháng 10/2016

  SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

  Kế hoạch chủ nhiệm tháng 9/2016

  SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

  Kế hoạch chủ nhiệm tháng 5/2016

  SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN ...

  Kế hoạch chủ nhiệm tháng 4/2016

  SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN ...

  Kế hoạch chủ nhiệm tháng 03/2016

  SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------ ...

  Kế hoạch chủ nhiệm tháng 02/2016

  SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN ...

  Kế hoạch chủ nhiệm tháng 01/2016

  SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Độc...

  Kế hoạch chủ nhiệm tháng 12/2015

  SỞ GD & ĐT TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

  Kế hoạch chủ nhiệm tháng 11/2015

  SỞ GD & ĐT TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN ...

  Kế hoạch chủ nhiệm tháng 10/2015

  SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...