Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Cuộc thi Sáng tạo TTN

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đăng ký thành viên

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Quý vị phải được ít nhất hai thành viên xác thực, khi đó quí vị mời trở thành thành viên của website trường.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.


  TẬP THỂ CB-GV-CNV-HS TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN »ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

  Danh sách HS văng,trễ ngày 20/4/2013

  STT TÊN HS LỚP THỨ VẮNG (P,K) CÚP TIẾT (1,2,3,4,5, SHDC) NGÀY/THÁNG 3768 Hiếu 6/5 7 p 20/4/2013 3769 My 6/6 7 p 20/4/2013 3770 Thanh 6/6 7 p 20/4/2013 3771 Minh 7/1 7 p 20/4/2013 3772 Ngoan 7/2 7 k 20/4/2013 3773 Đức 7/5 7 p 20/4/2013 3774 Thảo 7/5 7 p 20/4/2013 3775 Thu 7/5 7 k 20/4/2013 3776 Toàn 8/1 7 k 20/4/2013 3777 Hân 8/1 7 k 20/4/2013 3778 Nguyễn 8/1 7 p 20/4/2013 3779 Nị 8/1 7 p 20/4/2013 3780 Huyền 8/2 ...

  Danh sách HS văng,trễ ngày 18/4/2013

  STT TÊN HS LỚP THỨ VẮNG (P,K) CÚP TIẾT (1,2,3,4,5, SHDC) NGÀY/THÁNG 3762 Như 9/1 5 K 18/4/2013 3763 Sơn 10a1 5 P 18/4/2013 3764 Hồ 10a2 5 K 18/4/2013 3765 Hóa 10a2 5 P 18/4/2013 3766 Nhã 10a3 5 P 18/4/2013 3767 Muội 11a4 5 P 18/4/2013 ...

  Danh sách HS văng,trễ ngày 17/4/2013

  STT TÊN HS LỚP THỨ VẮNG (P,K) CÚP TIẾT (1,2,3,4,5, SHDC) NGÀY/THÁNG 3756 Hồ 10a2 4 K 17/4/2013 3757 Nhã 10a3 4 P 17/4/2013 3758 Khang 10a4 4 P 17/4/2013 3759 Thanh 10a4 4 P 17/4/2013 3760 C.Tâm 10a6 4 P 17/4/2013 3761 Ly 11a4 4 P 17/4/2013 ...

  Danh sách HS văng,trễ ngày 16/4/2013

  STT TÊN HS LỚP THỨ VẮNG (P,K) CÚP TIẾT (1,2,3,4,5, SHDC) NGÀY/THÁNG 3721 Giao 8/1 2 P 16/4/2013 3722 Như 9/1 3 P 16/4/2013 3723 An 9/2 3 P 16/4/2013 3724 Bình 9/2 3 P 16/4/2013 3725 Hải 10a1 3 P 16/4/2013 3726 Ni 10a1 3 P 16/4/2013 3727 Sơn 10a1 3 P 16/4/2013 3728 Đua 10a1 3 P 16/4/2013 3729 Trung 10a1 3 P 16/4/2013 3730 Huyền 10a1 3 P 16/4/2013 3731 Hồ 10a2 3 P 16/4/2013 3732 Thức 10a2 3 P 16/4/2013 3733 Vũ 10a2 3 ...

  Danh sách HS văng,trễ ngày 15/4/2013

  STT TÊN HS LỚP THỨ VẮNG (P,K) CÚP TIẾT (1,2,3,4,5, SHDC) NGÀY/THÁNG 3698 Trân 6/2 2 P 15/04/2013 3699 My 6/2 2 P 15/04/2013 3700 Thắng 6/2 2 K 15/04/2013 3701 Châu 6/4 2 P 15/04/2013 3702 Thư 6/4 2 P 15/04/2013 3703 Khởi 6/4 2 P 15/04/2013 3704 Na 6/4 2 P 15/04/2013 3705 Như 6/4 2 P 15/04/2013 3706 Nhã 6/4 2 P 15/04/2013 3707 Đức 6/4 2 P 15/04/2013 3708 Oanh 6/4 2 P 15/04/2013 3709 Nhân 6/5 2 P 15/04/2013 3710 Yến 6/5 2 ...

  Danh sách HS văng,trễ ngày 11/4/2013

  STT TÊN HS LỚP THỨ VẮNG (P,K) CÚP TIẾT (1,2,3,4,5, SHDC) NGÀY/THÁNG 3686 Như 9/1 5 k 11/4/2013 3687 Thảo 9/1 5 k 11/4/2013 3688 Đương 9/4 5 k 11/4/2013 3689 Hải 10a1 5 p 11/4/2013 3690 Hồ 10a2 5 k 11/4/2013 3691 Nhã 10a3 5 p 11/4/2013 3692 Nhi 10a3 5 p 11/4/2013 3693 Liêm 10a3 5 p 11/4/2013 3694 Dễ 11a1 5 k 11/4/2013 3695 Thảo 11a1 5 p 11/4/2013 3696 Quy 11a1 5 p 11/4/2013 3697 Ly 11a4 5 p 11/4/2013 ...

  Danh sách HS văng,trễ ngày 09/4/2013

  STT TÊN HS LỚP THỨ VẮNG (P,K) CÚP TIẾT (1,2,3,4,5, SHDC) NGÀY/THÁNG 3666 Như 9/1 3 k 9/4/2013 3667 Chi 9/2 3 k 9/4/2013 3668 Thảo 9/4 3 p 9/4/2013 3669 Thi 10A5 3 P 9/4/2013 3670 Khánh 10a5 3 p 9/4/2013 3671 Chiêu 10a6 3 p 9/4/2013 3672 Điền 12a3 3 k 9/4/2013 3673 Mai 9/1 3 p 9/4/2013 3683 Mai 9/1 3 p 9/4/2013 3684 Như 9/1 3 k 9/4/2013 3685 Chi 9/2 3 k 9/4/2013 ...

  Danh sách HS văng,trễ ngày 08/4/2013

  STT TÊN HS LỚP THỨ VẮNG (P,K) CÚP TIẾT (1,2,3,4,5, SHDC) NGÀY/THÁNG 3674 Hồ 10a2 2 k 8/4/2013 3675 Khang 10a4 2 p 8/4/2013 3676 Khánh 10a5 2 p 8/4/2013 3677 Thảo 11a2 2 p 8/4/2013 3678 Lam 11a2 2 p 8/4/2013 3679 Bình 11a2 2 p 8/4/2013 3680 Châu 11a4 2 p 8/4/2013 3681 Thuộng 11a4 2 p 8/4/2013 3682 Dinh 11a4 2 p 8/4/2013 ...

  Danh sách HS văng,trễ ngày 06/4/2013

  STT TÊN HS LỚP THỨ VẮNG (P,K) CÚP TIẾT (1,2,3,4,5, SHDC) NGÀY/THÁNG 3618 Thảo 9/1 7 k 6/4/2013 3619 Thanh 9/1 7 k 6/4/2013 3620 Mai 9/1 7 k 6/4/2013 3621 Đông 9/2 7 p 6/4/2013 3622 An 9/2 7 p 6/4/2013 3623 Bình 9/2 7 p 6/4/2013 3624 Đương 9/4 7 k 6/4/2013 3625 Hồ 10a2 7 p 6/4/2013 3626 Chi 10a3 7 k 6/4/2013 3627 Mi 10a3 7 p 6/4/2013 3628 Huy 10a4 7 p 6/4/2013 3629 Ngân 10a4 7 p 6/4/2013 3630 Khánh 10a6 ...

  Danh sách HS văng,trễ ngày 05/4/2013

  STT TÊN HS LỚP THỨ VẮNG (P,K) CÚP TIẾT (1,2,3,4,5, SHDC) NGÀY/THÁNG 3589 Mai 9/1 6 p 5/4/2013 3590 Như 9/1 6 k 5/4/2013 3591 Dương 9/2 6 p 5/4/2013 3592 Hồ 10a2 6 p 5/4/2013 3593 Ni 10a3 6 p 5/4/2013 3594 Cảnh 10a5 6 p 5/4/2013 3595 Thảnh 10a5 6 p 5/4/2013 3596 Khánh 10a5 6 p 5/4/2013 3597 Quang 10a6 6 p 5/4/2013 3598 Lam 11a2 6 p 5/4/2013 3599 Thiện 12a1 6 p 5/4/2013 3600 Quyền 12a1 6 p 5/4/2013 3601 Hiền 12a1 6 ...

  Danh sách học sinh vắng, trễ ngày 04/4/2013

  STT TÊN HS LỚP THỨ VẮNG (P,K) CÚP TIẾT (1,2,3,4,5, SHDC) NGÀY/THÁNG 3534 Mẹo 7/3 4 p 4/4/2013 3535 Nhỏ 9/2 5 p 4/4/2013 3536 Nhẫn 9/3 5 p 4/4/2013 3537 Yến 9/3 5 p 4/4/2013 3538 Đương 9/4 5 k 4/4/2013 3539 Như 10a3 5 p 4/4/2013 3540 Khánh 10a5 5 p 4/4/2013 3541 Hải 10a5 5 p 4/4/2013 3542 Phương 10a5 5 p 4/4/2013 3543 Quýt 10a6 5 p 4/4/2013 3544 Mến 11a2 5 p 4/4/2013 3545 Sự 11a2 5 p 4/4/2013 3546 Nhi 11a4 5 ...

  Danh sách học sinh vắng, trễ ngày 03/4/2013

  STT TÊN HS LỚP THỨ VẮNG (P,K) CÚP TIẾT (1,2,3,4,5, SHDC) NGÀY/THÁNG 3518 Nhỏ 9/2 4 p 3/4/2013 3519 My 9/4 4 1 3/4/2013 3520 Tuyết 9/1 4 1 3/4/2013 3521 Bảo 11a4 4 p 3/4/2013 3522 Thi 11a4 4 p 3/4/2013 3523 Trang 12a2 4 p 3/4/2013 3524 Tân 7/2 4 p 3/4/2013 3525 Nhuy 7/5 4 k 3/4/2013 3526 Duyên 8/3 4 p 3/4/2013 3527 Thắng 6/2 4 k 3/4/2013 3528 Lanh 6/3 4 p 3/4/2013 3529 Tân 7/2 4 k 3/4/2013 3530 Khánh 7/1 4 ...

  Danh sách học sinh vắng, trễ ngày 02/4/2013

  STT TÊN HS LỚP THỨ VẮNG (P,K) CÚP TIẾT (1,2,3,4,5, SHDC) NGÀY/THÁNG 3464 Đăng 9/4 3 p 2/4/2013 3465 Đạn 9/4 3 p 2/4/2013 3466 Hen 9/4 3 p 2/4/2013 3467 Nhi 9/4 3 p 2/4/2013 3468 Đương 9/4 3 k 2/4/2013 3469 Nhiên 9/3 3 p 2/4/2013 3470 Mụi 9/1 3 p 2/4/2013 3471 Tánh 9/1 3 .k 2/4/2013 3472 Hồ 10a2 3 k 2/4/2013 3473 Nguyện 10a3 3 p 2/4/2013 3474 Hải 10a3 3 p 2/4/2013 3475 Nhã 10a3 3 p 2/4/2013 3476 Huy 10a4 ...

  Danh sách học sinh vắng, trễ ngày 01/4/2013

  STT TÊN HS LỚP THỨ VẮNG (P,K) CÚP TIẾT (1,2,3,4,5, SHDC) NGÀY/THÁNG 3435 Nghề 9/1 2 k 1/4/2013 3436 An 9/2 2 p 1/4/2013 3437 Hạo 9/4 2 k 1/4/2013 3438 Hồ 10a2 2 k 1/4/2013 3439 Hương 10a4 2 p 1/4/2013 3440 Yến 10a6 2 p 1/4/2013 3441 Nhi 11a2 2 p 1/4/2013 3442 Nhớ 11a1 2 k 1/4/2013 3443 Trăm 11a1 2 p 1/4/2013 3444 Hiệp 12a1 2 p 1/4/2013 3445 Trang 12a2 2 p 1/4/2013 3446 Như 12a2 2 p 1/4/2013 3447 Ngân 12a2 2 ...

  Danh sách học sinh vắng, trễ ngày 30/03/2013

  STT TÊN HS LỚP THỨ VẮNG (P,K) CÚP TIẾT (1,2,3,4,5, SHDC) NGÀY/THÁNG 3370 Thảo 9/1 7 k 30/3/2013 3371 Cường 9/1 7 k 30/3/2013 3372 Trân 9/1 7 p 30/3/2013 3373 Tồn 9/1 7 k 30/3/2013 3374 Như 9/1 7 k 30/3/2013 3375 Nhẫn 9/3 7 p 30/3/2013 3376 Hảo 9/3 7 k 30/3/2013 3377 Tài 9/4 7 p 30/3/2013 3378 Khánh 10a1 7 p 30/3/2013 3379 Hải 10a1 7 p 30/3/2013 3380 Nghĩa 10a1 7 p 30/3/2013 3381 hồ 10a2 7 k 30/3/2013 3382 Mỹ 10a3 7 ...

  Danh sách học sinh vắng, trễ ngày 29/03/2013

  STT TÊN HS LỚP THỨ VẮNG (P,K) CÚP TIẾT (1,2,3,4,5, SHDC) NGÀY/THÁNG 3333 Anh 8/3 6 p 29/3/2013 3334 Lập 8/3 6 p 29/3/2013 3335 Khanh 8/3 6 k 29/3/2013 3336 Minh 7/1 6 p 29/3/2013 3337 Tâm 7/2 6 p 29/3/2013 3338 Nghi 7/2 6 p 29/3/2013 3339 Đắng 7/2 6 k 29/3/2013 3340 Tân 7/2 6 p 29/3/2013 3341 Hoài 7/3 6 p 29/3/2013 3342 Hồng 7/3 6 p 29/3/2013 3343 Tú 7/3 6 p 29/3/2013 3344 Sang 7/3 6 p 29/3/2013 3345 Nhung 7/3 6 ...

  Danh sách học sinh vắng, trễ ngày 28/03/2013

  STT TÊN HS LỚP THỨ VẮNG (P,K) CÚP TIẾT (1,2,3,4,5, SHDC) NGÀY/THÁNG 3285 Phúc 9/2 5 k 28/3/2013 3286 Xuyên 9/2 5 k 28/3/2013 3287 Đương 9/4 5 k 28/3/2013 3288 Đào 10a1 5 p 28/3/2013 3289 My 10a2 5 k 28/3/2013 3290 Hải 10a3 5 p 28/3/2013 3291 Môni 10a3 5 p 28/3/2013 3292 Duy 10a4 5 p 28/3/2013 3293 Thi 10a5 5 p 28/3/2013 3294 Duy 10a5 5 p 28/3/2013 3295 Quýt 10a6 5 p 28/3/2013 3296 Nha 12a1 5 p 28/3/2013 3297 Qúi 12a1 ...

  Danh sách học sinh vắng, trễ ngày 27/03/2013

  STT TÊN HS LỚP THỨ VẮNG (P,K) CÚP TIẾT (1,2,3,4,5, SHDC) NGÀY/THÁNG 3231 Qui 9/3 4 p 27/3/2013 3232 Yến 9/3 4 p 27/3/2013 3233 Hạnh 9/4 4 p 27/3/2013 3234 Liễu 9/4 4 p 27/3/2013 3235 Đạo 10a1 4 p 27/3/2013 3236 Hái 10a3 4 p 27/3/2013 3237 Mộng 12a3 4 k 27/3/2013 3238 Tâm 12a3 4 p 27/3/2013 3239 Quy 12a3 4 p 27/3/2013 3240 Trọng 12a4 4 p 27/3/2013 3241 The 12a4 4 p 27/3/2013 3242 Ngọc 12a4 4 p 27/3/2013 3243 Nhiên 8/1 ...