Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Cuộc thi Sáng tạo TTN

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đăng ký thành viên

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Quý vị phải được ít nhất hai thành viên xác thực, khi đó quí vị mời trở thành thành viên của website trường.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.


  TẬP THỂ CB-GV-CNV-HS TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN »ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

  Kế hoạch bảo quản CSVC & VSMT (2016-2017)

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

  Kế hoạch bảo quản CSVC-MT tháng 5/2015

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM TRƯỜNG THCS & THPT THẠNH TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH BẢO QUẢN CƠ SỞ VẬT CHẤT THÁNG 05/2015 TUẦN/NGÀY NỘI DUNG CÔNG...

  Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 4/2015

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM TRƯỜNG THCS & THPT THẠNH TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH BẢO QUẢN CƠ SỞ VẬT CHẤT THÁNG 4/2015 TUẦN/NGÀY NỘI DUNG CÔNG...

  Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 03/2015

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM TRƯỜNG THCS & THPT THẠNH TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH BẢO QUẢN CƠ SỞ VẬT CHẤT THÁNG 03/2015 TUẦN/NGÀY NỘI DUNG CÔNG...

  Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 02/2015

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS & THPT THẠNH TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH BẢO QUẢN CƠ SỞ VẬT CHẤT THÁNG 02/2015 TUẦN/NGÀY NỘI DUNG...

  Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 01/2015

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS & THPT THẠNH TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH BẢO QUẢN CƠ SỞ VẬT CHẤT THÁNG 01/2015 TUẦN/NGÀY NỘI DUNG...

  Kế hoach bảo quản CSVC tháng 12/2014

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS & THPT THẠNH TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH BẢO QUẢN CƠ SỞ VẬT CHẤT THÁNG 12/2014 TUẦN/NGÀY NỘI DUNG...

  Kế hoach bảo quản CSVC tháng 10/2014

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS & THPT THẠNH TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH BẢO QUẢN CƠ SỞ VẬT CHẤT THÁNG 10/2014 TUẦN/NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC PHỤ...

  Kế hoach bảo quản CSVC tháng 11/2014

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS & THPT THẠNH TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH BẢO QUẢN CƠ SỞ VẬT CHẤT THÁNG 11/2014 TUẦN/NGÀY NỘI DUNG...

  Qui chế làm việc của Ban CSVC - MT (2014-2015)

  TRƯỜNG THCS & THPT THẠNH TÂN BAN QUẢN LÍ CSVC & MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thạnh Tân, ngày 12 tháng 9 năm 2014 QUY CHẾ Làm việc của Ban quản lí cơ sở vật chất và môi trường -...

  Quyết định thành lập Ban CSVC - Môi trường (2014-2015)

  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS & THPT THẠNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 437/QĐ-CSVC ...

  Kế hoạch bảo quản CSVC năm học 2014-2015

  SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNGTHCS VÀ THPT THẠNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CƠ SỞ VẬT CHẤT...

  Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 9/2014

  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS & THPT THẠNH TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH BẢO QUẢN CƠ SỞ VẬT CHẤT THÁNG 9/2014 TUẦN/NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC PHỤ...

  Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 8/2014

  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS & THPT THẠNH TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH BẢO QUẢN CƠ SỞ VẬT CHẤT THÁNG 8/2014 TUẦN/NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC PHỤ...

  Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 5/2014

  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS & THPT THẠNH TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH BẢO QUẢN CƠ SỞ VẬT CHẤT THÁNG 5/2014 TUẦN/NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC PHỤ...

  Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 4/2014

  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS & THPT THẠNH TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH BẢO QUẢN CƠ SỞ VẬT CHẤT THÁNG 4/2014 TUẦN/NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC PHỤ...

  Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 03/2014

  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS & THPT THẠNH TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH BẢO QUẢN CƠ SỞ VẬT CHẤT THÁNG 03/2014 TUẦN/NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC PHỤ...

  Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 02/2014

  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS & THPT THẠNH TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH BẢO QUẢN CƠ SỞ VẬT CHẤT THÁNG 02/2014 TUẦN/NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC PHỤ...