Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Cuộc thi Sáng tạo TTN

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đăng ký thành viên

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Quý vị phải được ít nhất hai thành viên xác thực, khi đó quí vị mời trở thành thành viên của website trường.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.


  TẬP THỂ CB-GV-CNV-HS TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN »ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

  Lịch công tác cuối năm (2016-2017)

  Sở GD&ĐT Sóc Trăng Trường THPT Thạnh Tân KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CUỐI NĂM HỌC 2016 - 2017 Nội dung công việc Thời gian Người thực hiện Phụ trách 1.Thi HK II khối 10,11 03-05/5/2017 Toàn trường HT 2. Hạn cuối rả bài thi, tổng kết điểm, nhập điểm...

  Kế hoạch thi HKII (2016-2017)

  SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Số: /KHCM ------- ...

  Kế hoạch thi học kỳ I (2016-2017)

  SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Số: 38/KHCM ...

  Lịch công tác CM cuối HKI (2015-2016)

  SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN LỊCH CÔNG TÁC CUỐI HỌC KỲ I (Năm học 2015 – 2016) TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN NGƯỜI PHỤ TRÁCH 1 Thi HK 1 các khối theo kế hoạch Từ 21-26/12/2015 Toàn trường HT 2 Hạn cuối trả bài thi, nhập điểm vào SMAS (Khóa điểm: 04/01/2016)...

  Kế hoạch chuyên môn tháng 9/2015

  SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN -------- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 (Năm học 2015...

  Kế hoạch chuyên môn tháng 4/2015

  SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THCS&THPT THẠNH TÂN -------- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04 (Năm học 2014 – 2015) TUẦN/NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC PHỤ...

  Kế hoạch chuyên môn tháng 03/2015

  SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THCS & THPT THẠNH TÂN -------- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3 (Năm học 2014 – 2015) TUẦN/NGÀY NỘI DUNG CÔNG...

  Kế hoạch chuyên môn tháng 02/2015

  SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THCS & THPT THẠNH TÂN -------- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02 (Năm học 2014 – 2015) TUẦN/NGÀY NỘI DUNG CÔNG...

  Kế hoạch chuyên môn tháng 01/2015

  SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THCS & THPT THẠNH TÂN -------- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01/2015 (Năm học 2014 – 2015) Tuần / Ngày Nội dung công...

  Kế hoạch chuyên môn tháng 12/2014

  SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THCS & THPT THẠNH TÂN -------- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 (Năm học 2014 – 2015) Tuần / Ngày Nội...

  Kế hoạch thi học kỳ I (2014-2015)

  SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THCS&THPT THẠNH TÂN Số: 468 /KHCM ------- ...

  Kế hoạch chuyên môn tháng 11/2014

  SỞ GD & ĐT TỈNH SÓC TRĂNG TRƯỜNG THCS & THPT THẠNH TÂN -------- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 ...

  Kế hoạch chuyên môn (2014-2015)

  SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS&THPT THẠNH TÂN ...

  Kế hoạch chuyên môn tháng 9/2014

  SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THCS & THPT THẠNH TÂN -------- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 (Năm học 2014 – 2015) Tuần / Ngày ...

  Kế hoạch chuyên môn tháng 8/2014

  SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THCS & THPT THẠNH TÂN -------- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 (Năm học 2014 – 2015) Tuần / Ngày Nội dung công việc Phụ trách 1 (28/7-02/8/2014) 1.Khối 12 học chính thức từ 28/7/2014 theo TKB. 2.PCGD toàn trường cho cả 2 khối THCS & THPT bắt đầu học...

  Kế hoạch chuyên môn cuối năm 2013-2014

  Sở GD&ĐT Sóc Trăng Trường THCS&THPT Thạnh Tân KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN (CUỐI NĂM HỌC 2013 - 2014) ...

  Kế hoạch chuyên môn tháng 4/2014

  SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THCS&THPT THẠNH TÂN -------- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 (Năm học 2013 – 2014) TUẦN/NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC PHỤ...

  Kê hoạch chuyên môn tháng 03/2014

  SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THCS & THPT THẠNH TÂN -------- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3 (Năm học 2013 – 2014) TUẦN/NGÀY NỘI DUNG CÔNG...