Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Cuộc thi Sáng tạo TTN

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đăng ký thành viên

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Quý vị phải được ít nhất hai thành viên xác thực, khi đó quí vị mời trở thành thành viên của website trường.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.


  TẬP THỂ CB-GV-CNV-HS TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN »ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

  Kế hoạch hoạt động chung

  Kế hoạch hoạt động tháng 5/2017
  SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Kế hoạch tháng 5/2017 I.Công tác quản lý: - Tiếp tục tiến hành phụ đạo học sinh yếu kém và dạy ôn thi THPT quốc gia cho học sinh lớp 12 - Tiếp tục duy trì nề nếp học sinh - Bảo quản, chống xuống cấp...
 • Kế hoạch tháng 4/2017
 • Kế hoạch hoạt động tháng 03/2017
 • Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên (16-17)
 • Kế hoạch thực hiện NQ 29-NQ/TW
 • Kế hoạch vận động HS ra lớp sau Tết (16-17)
 • Kế hoạch vận động HS ra lớp (16-17)
 • Kế hoạch hoạt động tháng 02/2017
 • Kế hoạch hoạt động tháng 01/2017
 • Kế hoạch công tác cuối HKI (2016-2017)
 • Kế hoạch hoạt động tháng 12/2016
 • Kế hoạch hoạt động tháng 11/2016
 • Kế hoạch tháng 10/2016
 • Kế hoạch tháng 9/2016
 • Kế hoạch công tác (2016-2017)
 • Kế hoạch hoạt động (2016-2017)
 • Lịch công tác CM cuối năm học (2015-2016)
 • Kế hoạch hoạt động tháng 5 (2015-2016)
 • Kế hoạch hoạt động tháng 4 (2015-2016)
 • Kế hoạch hoạt động tháng 03/2016
 • Kế hoạch hoạt động tháng 02/2016
 • Kế hoạch hoạt động tháng 01 (2015-2016)
 • Kế hoạch tháng 12/2015
 • Kế hoạch tháng 11/2015
 • Kế hoạch hoạt động tháng 10/2015
 • Kế hoạch hoạt động tháng 9/2015
 • Kế hoạch hoạt động tháng 8/2015
 • Kế hoạch năm học 2015-2016
 • Kế hoạch hoạt động tháng 5/2015
 • Kế hoạch hoạt động tháng 4/2015
 • Kế hoạch hoạt động tháng 03/2015
 • Kế hoạch hoạt động tháng 02/2015
 • Kế hoạch hoạt động tháng 01/2015
 • Kế hoạch hoạt động tháng 12/2014
 • Kế hoạch hoạt động tháng 11/2014
 • Kế hoạch hoạt động tháng 10/2014
 • Kế hoạch công tác hàng tháng năm học 2014-2015
 • Kế hoạch hoạt động tháng 9/2014
 • Kế hoạch hoạt động tháng 8/2014
 • Kế hoạch hoạt động tháng 5/2014
 • Kế hoạch trả bài thi HK II (2013-2014)
 • Lịch công tác hè 2013-2014
 • Kế hoạch hoạt động tháng 4/2014
 • Kế hoạch hoạt động tháng 03/2014
 • Kế hoạch hoạt động tháng 02/2014
 • Kế hoạch hoạt động tháng 01/2014
 • Kế hoạch hoạt động tháng 12/2013
 • Kế hoạch hoạt động tháng 11/2013
 • Kế hoạch hoạt động tháng 10/2013
 • Kế hoạch hoạt động tháng 9/2013
 • Kế hoạch tháng 8/2013
 • Kế hoạch chuẩn bị thi TN THPT 2013
 • Lịch công tác hè (2012-2013)
 • Kế hoạch hoạt động tháng 5/2013
 • Kế hoạch hoạt động tháng 4/2013
 • Kế hoạch hoạt động tháng 03/2013
 • Kế hoạch năm học 2012-2013
 • Kế hoạch hoạt động tháng 02/2013
 • Lịch công tác cuối học kỳ I (2012-2013)
 • Kế hoạch hoạt động tháng 01/2013
 • Kế hoạch hoạt động tháng 12/2012
 • Kế hoạch hoạt động tháng 11/2012
 • Kế hoạch hoạt động tháng 10/2012
 • Kế hoạch hoạt động tháng 9/ 2012
 • Kế hoạch hoạt động tháng 8/ 2012
 • Kế hoạch hoạt động tháng 5/ 2012
 • Kế hoạch hoạt động tháng 4/ 2012
 • Kê hoạch hoạt động tháng 03/ 2012
 • Kế hoạch hoạt động tháng 02/ 2012
 • Kế hoạch hoạt động tháng 01/ 2012
 • Kế hoạch hoạt động tháng 12/ 2011
 • Kế hoạch hoạt động tháng 11/ 2011
 • Kế hoạch hoạt động tháng 10/ 2011
 • Kế hoạch hoạt động tháng 9/ 2011
 • Kế hoạch hoạt động (2011-2012)
 • Kế hoạch hoạt động tháng 8/ 2011
 • Kế hoạch hoạt động tháng 5/ 2011
 • Kế hoạch công tác( 2010-2011)
 • Kế hoạch hoạt động tháng 04/ 2011
 • Kế hoạch hoạt động tháng 03/ 2011
 • Kế hoạch hoạt động tháng 02/ 2011
 • Kế hoạch hoạt động tháng 01/ 2011
 • Kế hoach hoạt động tháng 12/ 2010
 • Kế hoạch hoạt động tháng 11/ 2010
 • Kế hoạch hoạt động tháng 10/2010
 • Kế hoạch chuyên môn

  Lịch công tác cuối năm (2016-2017)
  Sở GD&ĐT Sóc Trăng Trường THPT Thạnh Tân KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CUỐI NĂM HỌC 2016 - 2017 Nội dung công việc Thời gian Người thực hiện Phụ trách 1.Thi HK II khối 10,11 03-05/5/2017 Toàn trường HT 2. Hạn cuối rả bài thi, tổng kết điểm, nhập điểm...
 • Kế hoạch thi HKII (2016-2017)
 • Kế hoạch thi học kỳ I (2016-2017)
 • Lịch công tác CM cuối HKI (2015-2016)
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 9/2015
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 4/2015
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 03/2015
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 02/2015
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 01/2015
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 12/2014
 • Kế hoạch thi học kỳ I (2014-2015)
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 11/2014
 • Kế hoạch chuyên môn (2014-2015)
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 9/2014
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 8/2014
 • Kế hoạch chuyên môn cuối năm 2013-2014
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 4/2014
 • Kê hoạch chuyên môn tháng 03/2014
 • Kế hoạch phát triển HSG dự nguồn cho năm học 2014-2015
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 02/2014
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 01/2014
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 12/2013
 • Kế hoạch thi HK I (2013-2014)
 • Kế hoạch CM tháng 11/2013
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 10/2013
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 9/2013
 • Kế hoạch thi làm ĐDDH & thiết kế bài giảng điện tử (2013-2014)
 • Kế hoạch thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường (2013-2014)
 • Kế hoạch CM tháng 8/2013
 • Kế hoạch chuyên môn cuối năm học (2012-2013)
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 4/2013
 • Kế hoạch thi học kỳ 2 (2012-2013)
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 03/2013
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 02/2013
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 01/2013
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 12/2012
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 11/2012
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 10/2012
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 9/2012
 • Kế hoạch chuyên môn năm học 2012-2013
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 8/ 2012
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 4/ 2012
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 03/ 2012
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 02/ 2012
 • Kế hoạch phát triển học sinh giỏi (2012-2013)
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 01/ 2012
 • Kế hoạch kiểm tra học kỳ I (2011-2012)
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 12/ 2011
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 11/ 2011
 • Lịch công tác cuối học kỳ I (2011-2012)
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 10/ 2011
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 9/ 2011
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 8/ 2011
 • KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH YẾU KÉM ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP 12 (Năm học 2010-2011). Áp dụng từ 18/04/2011
 • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN (CUỐI NĂM HỌC 2010 - 2011)
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04/2011
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03/2011
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02/2011
 • LỊCH CÔNG TÁC CUỐI HỌC KỲ I, Năm học: 2010 – 2011
 • MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI CÁC TỔ
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2010
 • Kế hoạch cơ sở vật chất, môi trường

  Kế hoạch bảo quản CSVC & VSMT (2016-2017)
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...
 • Kế hoạch bảo quản CSVC-MT tháng 5/2015
 • Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 4/2015
 • Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 03/2015
 • Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 02/2015
 • Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 01/2015
 • Kế hoach bảo quản CSVC tháng 12/2014
 • Kế hoach bảo quản CSVC tháng 10/2014
 • Kế hoach bảo quản CSVC tháng 11/2014
 • Qui chế làm việc của Ban CSVC - MT (2014-2015)
 • Quyết định thành lập Ban CSVC - Môi trường (2014-2015)
 • Kế hoạch bảo quản CSVC năm học 2014-2015
 • Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 9/2014
 • Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 8/2014
 • Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 5/2014
 • Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 4/2014
 • Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 03/2014
 • Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 02/2014
 • Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 01/2014
 • Kế hoạch bảo quản CSCV - MT tháng 12/2013
 • Kế hoạch bảo quản CSVC-MT tháng 11/2013
 • Kế hoạch bảo quản CSVC-MT tháng 10/2013
 • Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 4/2013
 • Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 03/2013
 • Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 02/2013
 • Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 01/2013
 • Kê hoạch bảo quản CSVC tháng 12/2012
 • Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 11/2012
 • Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 10/2012
 • Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 9/2012
 • Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 8/2012
 • Kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất tháng 4/ 2012
 • Kê hoạch bảo quản cơ sở vật chất tháng 03/ 2012
 • Kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất tháng 02/ 2012
 • Kế hoạch bảo quản CSVC - MT tháng 01/ 2012
 • Kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất tháng 12/ 2011
 • Kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất tháng 11/ 2011
 • Kế hoạch bảo quản CSVC tháng 10/ 2011
 • Kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất - môi trường (2010-2011)
 • Kế hoạch giáo dục đạo đức, trật tự kỷ luật học sinh

  Kế hoạch GD ĐĐ-KL tháng 03/2017
  SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN KẾ HOẠCH THÁNG 03/2017 Tuần Nội dung công việc Biện pháp thực hiện Phân công - Kiểm tra lại tình hình học sinh chưa vào học sau B ĐĐKL - Công tác duy trì sĩ số khi đã vận động. - Quan tâm nhiều đến học sinh có nguy cơ bỏ học, GVCN Tuần 1 học sinh mê chơi game, phối hợp kịp thời với phụ Từ 6/3 ...