Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Cuộc thi Sáng tạo TTN

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Đăng ký thành viên

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Quý vị phải được ít nhất hai thành viên xác thực, khi đó quí vị mời trở thành thành viên của website trường.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.


  TẬP THỂ CB-GV-CNV-HS TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN »ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

  Danh sách GVCN

  Danh sách GVCN (2016-2017)
  SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM (2016-2017) TT HỌ TÊN CHỦ NHIỆM ĐIỆN THOẠI 1 Lê Thanh Xuân 10A1 0984172202 2 Âu Thị Khiếm 10A2 0986173260 3 Dương Quốc Dũng 10A3 01284830368 4 Lê Kim Lượng 10A4 01239389727 5 Lê Tấn Phong 10A5...

  Kế hoạch chủ nhiệm

  Kế hoạch chủ nhiệm tháng 5/2017
  SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN ...
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 4/2017
 • Kế hoạch thi GVCN giỏi cấp trường (2016-2017)
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 03/2017
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 02/2017
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 01/2017
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 12/2016
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 11/2016
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 10/2016
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 9/2016
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 5/2016
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 4/2016
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 03/2016
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 02/2016
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 01/2016
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 12/2015
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 11/2015
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 10/2015
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 9/2015
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 8/2015
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 4/2015
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 5/2015
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 03/2015
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 02/2015
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 01/2015
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 12/2014
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 11/2014
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 10/2014
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 9/2014
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 8/2014
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 5/2014
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 4/2014
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 03/2014
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 02/2014
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 01/2014
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 12/2013
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 11/2013
 • Nội dung họp GVCN tháng 10/2013
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 10/2013
 • Kế hoạch Chủ nhiệm tháng 8/2013
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 5/2013
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 04/2013
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 03/2013
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 02/2013
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 01/2013
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 12/2012
 • Kê hoạch chủ nhiệm tháng 11/2012
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 10/2012
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 9/2012
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 8/2012
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 5/ 2012
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 4/ 2012
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 03/ 2012
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 02/ 2012
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 12/ 2011
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 01/ 2012
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 11/ 2011
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 10/ 2011
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 9/ 2011
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 8/ 2011
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 5/ 2011
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 04-2011
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 03-2011
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 02-2011
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 01-2011
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 12-2010
 • Kế hoạch chủ nhiệm tháng 11-2010
 • Kế họach chủ nhiệm tháng 10-2010
 • Kinh nghiệm chủ nhiệm

  Công tác chủ nhiệm tháng 12/2013
  NỘI DUNG HỌP GVCN THÁNG 12/2013 Thời gian họp: 15h15’ thứ sáu 13/12/2013 *1. Tình hình sĩ số học sinh: - Tính đến thời điểm cuối tháng 11 (25/11/2013) + THCS: 708. Giảm 9 (so với đầu năm) Cụ thể K6: 207 (giảm 4); K7: 205 (giảm 5); K8: 189 (giảm 2); K9: 107 không giảm. + THPT: 477. Giảm 17 (so với đầu năm) Cụ thể K10: 217 (giảm 10); K11: 145 (giảm 5); K12:...