Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Cuộc thi Sáng tạo TTN

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đăng ký thành viên

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Quý vị phải được ít nhất hai thành viên xác thực, khi đó quí vị mời trở thành thành viên của website trường.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.


  TẬP THỂ CB-GV-CNV-HS TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN »ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

  Ban giám hiệu

  Phân công trong Ban giám hiệu
  SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS VÀ THPT THẠNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 05 /QĐPC-THCS-THPT.TT Sóc Trăng,...

  BCH Công đoàn

  BCH Công đoàn Trường THCS và THPT Thạnh Tân. Nhiệm kỳ 2010-2012
  BCH Công đoàn STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Phân công nhiệm vụ 1 Lê Thanh Tú Chủ tịch 0986353766 Chỉ đạo chung 2 Quách Hoàng Ái Phó chủ tịch 0907802395 3 Sơn Thị Mai Ly Uỷ viên 01688841228 Thư ký 4 Hồ Minh Vi Uỷ...

  BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THCS và THPT Thạnh Tân. Nhiệm kỳ 2010-201
  BCH Đoàn Trường STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email 1 Nguyễn Thị Hồng Thi Bí thư 01667712456 2 Lê Hoàng Nhân Phó Bí thư 01234574020 3 Trần Thị Ngọc Hân Phó Bí thư 0976529202 4 Lê Thị Trúc Mai Uỷ viên 0792200335 5 Trần...

  BCH Hội LHTN VN

  BCH Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Trường THCS và THPT Thạnh Tân. Nhiệm kỳ 2010-2011
  BCH Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam STT Họ tên Chức vụ 1 Lê Tấn Phong Hội trưởng 2 Lý Thị Phượng Hằng Hội phó 3 Đào Thị Anh Thư Hội phó 4 Phan Thị Ngọc Hưởng Uỷ viên 5 Tạ Thị Ánh Miều Uỷ viên 6 Phạm Thị Ngọc Quyên Uỷ viên 7...

  Các tổ chuyên môn

  DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN CÁC TỔ CHUYÊN MÔN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG. Năm học 2010-2011
  STT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Tổ bộ môn Ghi chú I Cán bộ quản lý 1 Trần Anh Tân ĐHSP Văn Hiệu trưởng Xã Hội 2 Quách Hoàng Ái ĐHSP Lịch sử Phó Hiệu trưởng Xã Hội 3 Trần Ngọc Loan ĐHSP Văn Phó Hiệu...

  Hội PHHS

  BCH Hội PHHS Trường THCS và THPT Thạnh Tân, năm học 2010-2011.
  TRƯỜNG THCS VÀ THPT THẠNH TÂN Ngày 24 tháng 11 năm 2010 DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI PHHS STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỊ 1 Thạch Trọng Hiếu Chủ tịch 2 Huỳnh Văn Hoá Phó chủ tịch 3 Bùi Thành Phước Phó chủ tịch 4 Phạm Thị Kim Nguyên Thủ quỹ 5 Thạch Thị Tuyết Thanh Uỷ viên ...

  Hội đồng trường

  QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
  SỞ GD – ĐT SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HĐT TRƯỜNG THCS & THPT THẠNH TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 002 /QC-HĐT ...