Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Cuộc thi Sáng tạo TTN

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đăng ký thành viên

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Quý vị phải được ít nhất hai thành viên xác thực, khi đó quí vị mời trở thành thành viên của website trường.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.


  TẬP THỂ CB-GV-CNV-HS TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN »ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

  Kế hoạch hoạt động tháng 5/2017

  SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Kế hoạch tháng 5/2017 I.Công tác quản lý: - Tiếp tục tiến hành phụ đạo học sinh yếu kém và dạy ôn thi THPT quốc gia cho học sinh lớp 12 - Tiếp tục duy trì nề nếp học sinh - Bảo quản, chống xuống cấp...

  Kế hoạch tháng 4/2017

  SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Kế hoạch tháng 4/2017 I.Công tác quản lý: - Duy trì hoạt động phụ đạo học sinh yếu kém và dạy phụ đạo, dạy ôn thi THPT quốc gia cho học sinh lớp 12 - Tiếp tục công việc vận động học sinh ra lớp - Duy trì thực hiện nề...

  Kế hoạch hoạt động tháng 03/2017

  SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Kế hoạch tháng 03/2017 I.Công tác quản lý: 1. Tiếp tục tiến hành phụ đạo học sinh yếu kém và dạy phụ đạo cho học sinh lớp 12 2. Duy trì công việc vận động học sinh ra lớp 3. Tiếp tục duy trì nề nếp học sinh 4. Bảo quản, chống xuống cấp cơ sở vật chất nhà trường 5. Chuẩn bị tham...

  Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên (16-17)

  SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Số: 47 /KH-TT Thạnh Trị, ngày 30 tháng 10 năm 2016 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THPT NĂM HỌC 2016-2017 Căn cứ thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/08/2011 của Bộ...

  Kế hoạch thực hiện NQ 29-NQ/TW

  SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Số: /KH-TT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thạnh Trị, ngày 06 tháng 9 năm 2016 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản-Toàn diện Giáo dục & Đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện...

  Kế hoạch vận động HS ra lớp sau Tết (16-17)

  ĐẢNG BỘ HUYỆN THẠNH TRỊ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Thạnh Trị, ngày 04 tháng 02 năm 2017 KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG HỌC SINH TRỞ LẠI LỚP SAU TẾT ĐINH DẬU Căn cứ vào kế hoạch năm học của Đảng ủy nhà trường về công tác duy trì sĩ số...

  Kế hoạch vận động HS ra lớp (16-17)

  SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /KH.TT ...

  Kế hoạch hoạt động tháng 02/2017

  SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Kế hoạch tháng 02/2017 I.Công tác quản lý: - Tiếp tục tiến hành phụ đạo học sinh yếu kém (lớp 10 và 11) và dạy phụ đạo cho học sinh lớp 12 - Tiếp tục công việc vận động học sinh ra lớp sau Tết - Tiếp tục ôn tập chuẩn bị tham gia thi nghề Tin học...

  Kế hoạch hoạt động tháng 01/2017

  SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Kế hoạch tháng 01/2017 I. Công tác quản lý: - Kết thúc học kỳ I và bắt đầu học kỳ II từ ngày 26/12/2016 (K 12) và 02/01/2017 (K10 & 11) - Tổ chức sơ kết học kỳ 1 vào ngày 09/01/2017 (Tiết SHDC) - Báo cáo sơ kết HK1 về Văn phòng Sở GD-ĐT, phòng GDTrH, Thanh tra, phòng GD Dân tộc, phòng GD&ĐT Thạnh Trị, Huyện ủy, UBND huyện-xã. - Tiếp tục...

  Kế hoạch công tác cuối HKI (2016-2017)

  SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN LỊCH CÔNG TÁC CUỐI HỌC KỲ I (2016 – 2017) TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN NGƯỜI PHỤ TRÁCH 1 Thi HK1 các khối 10,11 theo kế hoạch Từ 19-24/12/2016 Toàn trường HT 2 Hạn cuối khóa điểm HK1 ...

  Kế hoạch hoạt động tháng 12/2016

  SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Kế hoạch tháng 12/2016 I.Công tác quản lý: - Kiểm tra chặt chẽ việc cho đề kiểm tra của giáo viên theo yêu cầu chuẩn kiến thức và giảm tải của Bộ GD&ĐT. - Tiếp tục phụ đạo cho học sinh yếu kém lớp 10, 11 và bắt đầu dạy phụ đạo cho học sinh lớp 12 - Các GVBM rà soát lại số lần kiểm tra theo quy định, nếu thiếu phải có kế hoạch bổ sung...

  Kế hoạch hoạt động tháng 11/2016

  SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Kế hoạch tháng 11/2016 I. Công tác quản lý: - Các GVBM cho kiểm tra theo phân phối chương trình, những môn không có kiểm tra định kỳ trong tháng 11 phải có điểm kiểm tra thường xuyên. Chấm và trả bài kiểm tra kịp thời. Nhập điểm hàng tháng vào sổ điểm điện tử (SMAS) - Thực hiện kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém...

  Kế hoạch tháng 10/2016

  SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Kế hoạch tháng 10/2016 I. Công tác quản lý: - GVCN hoàn thành kiểm diện tháng 8 & 9 - Nhắc nhở HS chưa đóng học phí tiếp tục đóng HP (270.000 đ, 00) - Tiếp tục tham gia mua BHTN (tự nguyện) và BHYT (bắt buộc) - Hoàn thành Đăng ký các danh hiệu thi đua tập thể và cá...

  Kế hoạch tháng 9/2016

  SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Kế hoạch hoạt động tháng 9/2016 I.Công tác quản lý: - Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới (2016-2017) (05/9/2016) - Tập trung: lên bảng điểm lớp, xây dựng kế hoạch bộ môn, kế hoạch kiểm tra (2016-2017) - Triển khai kế hoạch thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường - Tiếp tục duy...

  Kế hoạch công tác (2016-2017)

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Năm học 2016-2017 *** Căn cứ vào biên chế, phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 và các văn bản hướng dẫn...

  Kế hoạch hoạt động (2016-2017)

  SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

  Lịch công tác CM cuối năm học (2015-2016)

  Sở GD&ĐT Sóc Trăng Trường THPT Thạnh Tân KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CUỐI NĂM HỌC 2015 - 2016 Nội dung công việc Thời gian Người thực hiện Phụ trách 1.Thi HK II khối 10,11 04-06/5/2016 Toàn trường HT 2. Hạn cuối trả bài thi, tổng kết điểm, nhập điểm các môn thi tập trung khối 10,11 13/5/2016 Toàn...

  Kế hoạch hoạt động tháng 5 (2015-2016)

  SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Kế hoạch tháng 5/2016 I.Công tác quản lý: - Tiếp tục tiến hành phụ đạo học sinh yếu kém và dạy ôn thi THPT quốc gia cho học sinh lớp 12 - Tiếp tục duy trì nề nếp học sinh - Bảo quản, chống xuống cấp...