Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Cuộc thi Sáng tạo TTN

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đăng ký thành viên

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Quý vị phải được ít nhất hai thành viên xác thực, khi đó quí vị mời trở thành thành viên của website trường.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.


  TẬP THỂ CB-GV-CNV-HS TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN »ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

  Đề án vị trí việc làm của trường THCS&THPT Thạnh Tân

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Di Thanh Tuấn
  Ngày gửi: 10h:26' 20-02-2013
  Dung lượng: 60.2 KB
  Số lượt tải: 1523
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG
  TRƯỜNG THCS&THPT
  THẠNH TÂN

  Số: 85 /ĐA-VTVL
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Thạnh Tân, ngày 10 tháng 02 năm 2013
  
  
  ĐỀ ÁN
  Xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo ngạch
  của Trường THPT Thạnh Tân, năm học 2012 - 2013

  (Áp dụng cả cho việc bổ sung, điều chỉnh, biên chế viên chức trong năm)

  Phần I
  SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ
  I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN :
  1. Khái quát, đặc điểm nội dung và tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập :
  1.1.Nội dung hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập :
  Giảng dạy và giáo dục học sinh THCS và THPT theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tạo nguồn nhân lực để phân luồng lao động, bồi dưỡng nhân tài và nâng cao dân trí cho xã hội, cho địa phương.
  Đánh giá mức độ hoàn thành công việc, phân biệt mức độ hoàn thành các vị trí việc làm, chặt chẽ hơn trong việc tuyển dụng, xác định công việc của vị trí việc làm là rất quan trọng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của cán bộ, viên chức (hạn chế đến mức thấp nhất hệ quả sinh ra trong quá trình đào tạo đối phó)
  1.2 Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập: Giáo dục là quốc sách hàng đầu, đối tượng đầu tư của đơn vị là con người, nhằm mang lại sản phẩm là con người có tri thức, có kỹ năng, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của đất nước.
  1.3 Cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập : Theo pháp luật, Điều lệ trường phổ thông, Quy chế làm việc, Luật giáo dục, Luật viên chức...
  Cần thiết phải xây dựng đề án để đội ngũ phù hợp với định mức biên chế, đồng thời xác định cơ cấu viên chức đạt về chất lượng để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
  Trong thời kỳ đất nước đang đẩy mạnh tiến độ tiến lên một nước công nghiệp, cùng nhiều nước trên thế giới hợp tác phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó sự phát triển giáo dục phù hợp, đáp ứng về nhu cầu lực lượng lao động tri thức đó là căn cứ để nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm hoặc dài hạn.
  II. CƠ SỞ PHÁP LÝ : Căn cứ vào
  - Luật giáo dục Số 38/2005/QH 11 ngày 14 tháng 06 năm 2005.
  - Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục Số: 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009.
  - Luật cán bộ, công chức : số 22/2008/QH 12 ngày 13 tháng 11 năm 2008.
  - Luật viên chức Số 58/2010/QH12, ngày 15 tháng 11 năm 2010.
  - Nghị định số 41/2012/NĐ-CP
  - Nghị định số 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng sử dụng và quản lý công chức.
  - Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức.
  - Điều lệ trường phổ thông tại Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT.
  Phần II
  THỰC TRẠNG VIÊN CHỨC VÀ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC
  TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
  I. THỰC TRẠNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM
  1. Vị trí việc làm được phê duyệt:
  Số lượng vị trí việc làm theo biên chế được giao của đơn vị :
  BGH: 04, Trong đó : 01 Hiệu trưởng và 03 Phó hiệu trưởng
  Giáo viên : 77 /34 nữ
  Nhân viên : 07/ 04 nữ
  2. Vị trí việc làm thực tế thực hiện:
  a) Ban giám hiệu : 04, gồm :
  a1. Hiệu trưởng : Phụ trách chung chỉ đạo, điều hành đơn vị.
  a2. Phó Hiệu trưởng: Phụ trách chuyên môn.
  a3. Phó Hiệu trưởng: Phụ trách cơ sở vật chất và môi trường
  a4. Phó Hiệu trưởng: Phụ trách trật tự -kỷ luật và phổ cập
  b) Tổ hành chính và các tổ chuyên môn :
  b1. Tổ văn Phòng ( Tổ hành chính): Gồm 07 nhân viên
  b1.1. Văn thư : 01 người, phụ trách công tác văn thư
  b1.2. Thư viện : 01 người, phụ trách công tác thư viện
  b1.3 Kế toán : 01 người, phụ trách công tác kế toán.
  b1.4 Y tế : 01 người, phụ trách công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe ban đầu; thành viên của chi hội Chữ thập đỏ của trường.
  b1.5
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓