Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Cuộc thi Sáng tạo TTN

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đăng ký thành viên

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Quý vị phải được ít nhất hai thành viên xác thực, khi đó quí vị mời trở thành thành viên của website trường.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.


  TẬP THỂ CB-GV-CNV-HS TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN »ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

  Quyết định thành lập Tổ đề thi (2016-2017)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Di Thanh Tuấn
  Ngày gửi: 14h:50' 07-11-2016
  Dung lượng: 4.5 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  Số: 39/QĐ–HK Thạnh Trị, ngày 28 tháng 10 năm 2016

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập tổ đề thi

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN

  - Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
  - Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được nêu ở điều 16 Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT;
  - Căn cứ vào tình hình thực tế của trường THPT Thạnh Tân (năm học 2016-2017)

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Nay thành lập tổ đề thi gồm các ông, bà có tên sau:
  1. Ông Trần Anh Tân – Hiệu trưởng – Tổ trưởng
  Ông Phan Văn Bình - TTCM - Tổ phó (nhận và tổng hợp đề)
  Bà Nguyễn Thị Như Huyền - Văn thư - Thành viên
  Bà Tạ Thị Ngọc Linh - Nhân viên thư viện - Thành viên
  Điều 2. Các ông bà có tên ở điều 1 tổ chức sao in, đóng gói đề thi học kỳ và bảo mật theo qui định.
  Điều 3. Các ông bà có tên ở điều 1 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  - Như điều 3;
  - Lưu: VT.


   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓