Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Cuộc thi Sáng tạo TTN

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Đăng ký thành viên

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Quý vị phải được ít nhất hai thành viên xác thực, khi đó quí vị mời trở thành thành viên của website trường.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.


  TẬP THỂ CB-GV-CNV-HS TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN »ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

  Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật CB-GV-NV

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Di Thanh Tuấn
  Ngày gửi: 23h:22' 15-05-2012
  Dung lượng: 5.3 KB
  Số lượt tải: 2797
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS & THPT THẠNH TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số:32/QĐ.HT Thạnh Tân, ngày 15 tháng 9 năm 2011

  QUYẾT ĐỊNH
  V/v thành lập Hội đồng luật CB-GV-NV
  năm học 2011-2012.
  ----------------
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS & THPT THẠNH TÂN

  Căn cứ Điều lệ Trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 13 /2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Căn cứ Nghị định số: 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ “Về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức”.
  Căn cứ Nghị định số: 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ “Qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục”.
  Căn cứ Nội qui , Qui chế làm việc của Trường THCS & THPT Thạnh Tân năm học 2011-2012.
  Căn cứ vào bảng phân công nhiệm vụ năm học 2011-2012

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1: Nay thành lập Hội đồng kỷ luật gồm các ông, bà có tên sau đây: (Danh sách kèm theo).

  Điều 2: Hội đồng kỷ luật có trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo các văn bản hướng dẫn xử lý kỷ luật đối với CB-GV-NV. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công.

  Điều 3: Các ông, bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  Sở GD &ĐT Sóc Trăng.
  Như Điều 1.
  Lưu VT.


  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT
  Trường THCS & THPT Thạnh Tân
  (Kèm theo Quyết định số: 32/QĐ.HT ngày 15 tháng 9 năm 2011).
  ----------------------------


  1. Ôâng Trần Anh Tân - Hiệu trưởng: Chủ tịch Hội đồng.
  2. Ôâng Lê Thanh Tú – Chủ tịch CĐ: P.CT Hội đồng.
  3. Ông Nguyễn Thanh Đạo – Thư ký HĐ: Thư ký Hội đồng.
  4. Bà Trần Ngọc Loan – Phó Hiệu trưởng: Thành viên.
  5. Ôâng Lê Hoàng Nhân – Bí thư Đoàn TN: Thành viên.
  6. Bà Lê Thị Trúc Mai – Ban Thanh tra nhân dân: Thành viên.
  7. Bà Trần Thị Thoa – Tổ trưởng Tổ Văn phòng: Thành viên.
  8. Ôâng Trà Thanh Tâm – Hội trưởng Hội PHHS: Thành viên.
  9. Ôâng Quách Hồng Thanh – Tổ trưởng Tổ Ngữ văn: Thành viêh.

  (Danh sách có 09 (chín) người)

  HIỆU TRƯỞNG
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓