Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Cuộc thi Sáng tạo TTN

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đăng ký thành viên

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Quý vị phải được ít nhất hai thành viên xác thực, khi đó quí vị mời trở thành thành viên của website trường.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.


  TẬP THỂ CB-GV-CNV-HS TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN »ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
  Gốc > Thông tin trường > Công đoàn >

  KẾ HOẠCH Thực hiện tiểu đề án 2 về: “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam"

  SỞ GIAO DỤC & ĐẠO TẠO SÓC TRĂNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG: THCS & THPT THANH TÂN             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 01/KH-GDĐT

                                                       Thạnh Tân, ngày 07 tháng 10  năm 2012

   

  KẾ HOẠCH

  Thực hiện tiểu đề án 2 về: “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức

  phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  trong hệ thồng trường học”

   

  Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010 – 2015”;

  Căn cứ Kế hoạch 1743/KH-GDĐT  của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về ban hành kế hoạch triển khai đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hệ thồng trường học” và Đề án “ Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”;

  Căn cứ Quyết định số 50/QĐ.ĐAPN2 ngày 06/10/2012 của Trường THCS & THPT Thạnh Tân về việc thành lập Tổ thực hiện đề án 2 và qui chế làm việc.

  Tổ thực hiện đề án trường THCS & THPT Thạnh Tân xây dựng kế hoạch thực hiện tiểu Đề án 2 về “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đất nước trong hệ thống trường học” như sau:

  I. Mục tiêu

  1. Mục tiêu chung

  Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học theo tiêu chí: “Có lòng yêu nước; có sức khỏe; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu”.

  Giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ trong trường học nói riêng, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  2. Mục tiêu cụ thể

  Trong năm học 2012-2013 tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến toàn thể cán bộ giáo viên - công nhân viên và học sinh từ khối 8 đến khối 12 trong trường học.

  II. Tổ chức thực hiện

       

   

   1. Tổ chức triển khai kế hoạch
   - BGH chủ trì phối hợp với BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện tiểu Đề án 2 năm 2012.
  - Thành phần: Đại diện BGH, Tổ thực hiện, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

   2. Nội dung tuyên truyền

   - Các giá trị phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam theo tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Định hướng các giá trị đạo đức, phẩm chất phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong thời kỳ mới.

   - Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về công tác nữ và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; các văn bản liên quan đến việc xây dựng, giữ gìn, phát huy các giá trị phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam.

   - Các gương điển hình thực hiện tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và ngành Giáo dục nói riêng.

  3. Hình thức tuyên truyền:

    - Tổ chức các hoạt động truyền thông nhân dịp các ngày lễ lớn của dân tộc, các ngày truyền thống của ngành, của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên; truyền thông trong sinh hoạt của Ban nữ công; Phối hợp giữa chính quyền, đoàn thể tuyên truyền về tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

    - Tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học.

  4. Tổ chức tuyên truyền:

    Tổ thực hiện đề án lập kế hoạch, thời gian địa điểm, nội dung tuyên truyền. Cụ thể chia làm các đợt thực hiện :

     * Đợt 1 vào ngày 14/10/2012 lồng ghép vào tuyên truyền kỉ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam:

          Thành phần: toàn thể cán bộ giáo viên -  công nhân viên nhà trường

  - Số lượng: 88 người.

  - Thời gian : 01 buổi sáng.

      * Đợt 2: Tiến hành lồng ghép giáo dục trong tiết sinh hoạt dưới cờ nhân kỉ niệm các ngày lễ lớn 15/10, 20/10, 8/3...

           Thành phần: Học sinh từ khối 8 đến khối 12

           Số lượng: 677 học sinh

     * Phân công cụ thể:

    - Ban nữ công Công đoàn có trách nhiệm chuẩn bị nội dung tuyên truyền trong tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên.

    - Đoàn thanh niên phụ trách nội dung tuyên truyền cho học sinh.

   5. Kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo
      Định kỳ BGH chủ trì phối hợp với đoàn thể, thực hiện công tác kiểm tra giám sát các lớp để đánh giá việc thực hiện kế hoạch và báo cáo với Ban chỉ đạo sở Giáo dục& Đào tạo tỉnh.

     Trên đây là kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Tiểu Đề án 2 về tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hệ thống trường học .

                                                                                    T.M TỔ THỰC HIỆN

                                                                                            Tổ trưởng

   

                                                                           

                                                                                       Trần Anh Tân


  Nhắn tin cho tác giả
  Di Thanh Tuấn @ 08:30 09/10/2012
  Số lượt xem: 5203
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Hằng)
  Avatar

  KẾ HOẠCH Thực hiện tiểu đề án 2 về: “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức  phụ nữ Việt Nam"

   
  Gửi ý kiến